Adwokat Tomasz Grozdanovic

Nazywam się Tomasz Grozdanovic. Witam Państwa na stronie internetowej mojej Kancelarii, której dewizą jest rzetelność i osobisty kontakt z klientem. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1992 roku. Aplikację adwokacką odbywałem w pod patronatem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Opolu, adw. Kazimiery Biernat. W tym okresie współpracowałem również z Kancelarią adw. Rudolf Flamm, adw. Ryszard Porzycki S.C. w Opolu.

Oferta

W ramach prowadzonej działalności świadczę wszechstronną pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

 • wypadki
 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • spadki
 • testamenty
 • nieruchomości
 • kredyty
 • umowy
 • inne
 • rozwody i separacje
 • zawarcie związku małżeńskiego przez pełnomocnika
 • alimenty
 • ojcostwo
 • adopcja (przysposobienie)
 • władza rodzicielska
 • inne
 • odszkodowania
 • weksle
 • spółki
 • nieuczciwa konkurencja
 • tajemnica przedsiębiorstwa
 • upadłość
 • rejestracja Spółek
 • inne
 • europejski nakaz aresztowania
 • dozór elektroniczny
 • odroczenie wykonania kary
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • ponowne warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku zatrudnienia
 • nadgodziny
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • mobbing
 • dyskryminacja
 • inne
 • windykacja oraz egzekucja długów pieniężnych i niepieniężnych
 • egzekucja z nieruchomości oraz ruchomości i innych praw majątkowych
 • egzekucja sądowa i administracyjna
 • inne

Najnowsze wpisy

Nowa strona

Witam na nowej stronie mojej kancelarii. Zachęcam do zapoznania się z ofertą oraz kontaktu.

Zobacz więcej

Formularz kontaktowy


Adwokat Tomasz Grozdanovic

plac Kopernika 4/1, 42-040 Opole
602 553 301
Lokalizacja