Kredyty we frankach, skutki wyroku TSUE

Posted on Posted in Bez kategorii

Jakie znaczenie ma wyrok wydany w dniu 3 października 2019 roku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie kredytów we frankach? Wyrok ten w sensie stricte prawnym nie stanowi przełomu, może jednak mieć ogromne znaczenie dla sposobu postrzegania problemu przez sądy krajowe i wpłynąć w sposób istotny na ich orzecznictwo. Dla polskich sądów […]