Egzekucja i windykacja należności

windykacja oraz egzekucja długów pieniężnych i niepieniężnych

egzekucja z nieruchomości oraz ruchomości i innych praw majątkowych

egzekucja sądowa i administracyjna

windykacja egzekucja alimentów w Kraju oraz za zagranicą

 • windykacja oraz egzekucja długów pieniężnych i niepieniężnych,
 • egzekucja z nieruchomości oraz ruchomości i innych praw majątkowych,
 • egzekucja sądowa i administracyjna,
 • windykacja egzekucja alimentów w Kraju oraz za zagranicą,
 • skarga na czynności komornika,
 • powództwa przeciw egzekucyjne o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego,
 • powództwa przeciw egzekucyjne o zwolnienie rzeczy spod egzekucji,
 • mediacje w spłatach zadłużenia,
 • upadłość konsumencka,
 • wyjawienie majątku dłużnika,
 • sądowe zawieszenie postępowania egzekucyjnego w drodze zabezpieczenia powództwa przeciw egzekucyjnego,
 • postępowanie zabezpieczające spłatę długu,
 • ustanowienie hipoteki przymusowej,
 • licytacje sądowe.

egzekucja i windykacja należności

Reprezentuję moich Klientów na etapie postępowania windykacyjnego oraz egzekucyjnego. Prowadzę sprawy dotyczące egzekucji długów pieniężnych oraz niepieniężnych z nieruchomości oraz ruchomości a także innych praw majątkowych. Zajmuję się reprezentowaniem moich Klientów zarówno w egzekucji sądowej jak i administracyjnej. Prowadzę sprawy dotyczące egzekucji alimentów w Kraju oraz za zagranicą. Opracowuję skargi na czynności komorników. Zajmuję się także reprezentowaniem moich Klientów w procesach przeciwegzekucyjnych o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego w całości lub w części. Zajmuję się również sprawami o zwolnienie rzeczy spod egzekucji. Podejmuję się mediacji w spłatach zadłużenia. Pomagam moim Klientom w sprawach dotyczących ustanowienia upadłości konsumenckiej.

Reprezentuję również moich Klientów w sprawach o wyjawienie majątku dłużnika w sytuacji kiedy dotychczasowa egzekucja stała się bezskuteczna. Podejmuję się również zastępowania moich Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących zawieszenia postępowania egzekucyjnego w drodze zabezpieczenia powództwa przeciwegekucyjnego. W ramach udzielonego mi pełnomocnictwa uczestniczę w postępowaniach dotyczących zabezpieczenia spłaty długu. Prowadzę również sprawy dotyczące ustanowienie hipoteki przymusowej. Reprezentuję moich Klientów w postępowaniach dotyczących licytacji sądowych