Prawo cywilne

Wypadki

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Spadki

Testamenty

Nieruchomości

Kredyty

Umowy

Prawo cywilne

Prowadzę wszystkie rodzaje spraw cywilnych, zarówno na etapie mediacyjnym jaki sądowym a także uczestniczę w negocjacjach na etapie przedsądowym. Oferuję usługę w pełnym zakresie osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych nieszczęśliwych wypadkach, do których doszło w Kraju i zagranicą. Udzielam pomocy osobom, które doznały szkody lub utraciły osobę najbliższą w wyniku błędu w sztuce medycznej.

Zajmuję się również sprawami spadkowymi , uczestniczę w rozliczaniu spadków krajowych i zagranicznych a także w dochodzeniu zachowku przez osoby pominięte w testamencie. Udzielam porad dotyczących długów spadkowych oraz składania oświadczeń o odrzuceniu spadku. Zajmuje się także wszystkim sprawami dotyczącymi lokali i innych nieruchomości w tym znoszeniem współwłasnośc , podziałami Qoad usum (do wspólnego używania), stwierdzeniami zasiedzenia, służebnościami, służebnościami przesyłowymi.

Moja działalność obejmuje także:

 • odszkodowania za wypadki komunikacyjne,
 • błędy w sztuce lekarskiej,
 • uszkodzenia ciała,
 • nienależyte wykonanie usług turystycznych,
 • szkody w rolnictwie i inne szkody,
 • naruszenie dóbr osobistych, zmarnowany urlop i inne,
 • rozwody, separacje oraz podziały majątku dorobkowego, rozliczenie konkubinatu,
 • spadki, zachowki, testamenty, oświadczenia o odrzuceniu spadku, działy spadku, długi spadkowe, spis i wykaz inwentarza
 • nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie służebności, w tym służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości, lokalu lub służebności, zniesienie współwłasności,
  polisolokaty,
 • pożyczki, kredyty, niedozwolone klauzule w umowach bankowych i innych
 • eksmisje, sprawy związane z własnością lokali i należnościami wspólnot mieszkaniowych

Podejmuję się także spraw nietypowych , każda sprawa jest dla mnie wyzwaniem , z którym mierzę się od ponad 20 lat