Prawo karne

Europejski nakaz aresztowania

Dozór elektroniczny

Odroczenie wykonania kary

Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Ponowne warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

Prawo karne

Od wielu lat działam jako obrońca w sprawach karnych oraz karno – skarbowych, reprezentując moich klientów na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego. Posiadam olbrzymie i wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących wypadków samochodowych w tym również ze skutkiem śmiertelnym. W okresie ponad 20 letniej praktyki zawodowej reprezentowałem moich Klientów na terenie całego Kraju w wielu skomplikowanych i długotrwałych sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych.
Zajmuję się również reprezentowaniem moich Klientów w sprawach wypadków powstałych w rolnictwie ,myślistwie przemyśle a także w ruchu wodnym i kolejowym. Prowadzę wszelkie inne trudne sprawy karne, w tym również dotyczące uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego, doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wyłudzenia kredytu bankowego, uszkodzenia ciała, prowadzenia pojazdu mechanicznego po spożyciu alkoholu, zatrzymania prawa jazdy, usunięcia mienia spod egzekucji, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, przemocy w rodzinie, zniesławienia, gróźb karalnych.
Zajmuję się także obroną moich Klientów na etapie postępowania wykonawczego w celu uzyskania dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary, przerwy w wykonaniu kary oraz warunkowego przedterminowego zwolnienia a także warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.
Reprezentuję moich Klientów w postępowaniach aresztowych oraz w sprawach dotyczących listu żelaznego, deportacji oraz europejskiego nakazu aresztowania.
W przypadkach nagłych udzielam pomocy w sprawach karnych przez całą dobę po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr. 00 48 602 55 33 01