Prawo pracy

odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku zatrudnienia,
nadgodziny

sprostowanie świadectwa pracy

mobbing, dyskryminacja

regulaminy pracy i wynagradzania

kontrakty menadżerskie

wypadki przy pracy

Prawo pracy

Reprezentuje moich Klientów w wszelkich sprawach pracowniczych związanych z zatrudnieniem na terenie Kraju oraz poza granicami Polski. Zajmuję się sprawami związanymi z niesłusznym rozwiązaniem stosunku pracy. Pomagam moim Klientom uzyskać , na wypadek niesłusznego rozwiązania stosunku zatrudnienia, przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku zatrudnienia a także sprostowanie świadectwa pracy.

Prowadzę sprawy dotyczące dochodzenia wynagrodzenia od pracodawcy z tytułu nadgodzin oraz należności za wykonywanie pracy w dni wolne od pracy oraz święta. Reprezentuję moich Klientów w sprawach dotyczących odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy w tym ustalenia, iż doszło do zdarzenia będącego wypadkiem przy pracy. Zajmuję się również skutecznie spawami dotyczącymi naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.